83 thoughts on “Üdvözöljük!

 1. WordPress Commenter

  Üdvözlet! Ez egy hozzászólás.
  A hozzászólások moderálásához, szerkesztéséhez és törléséhez látogassunk el a honlapunk vezérlőpultjának
  Hozzászólások menüpontjához.
  A hozzászólok avatarját a Gravatar biztosítja.

 2. meoesztsb-admin Szerző

  Minutes of the meeting of the FCI Herding Commission in Dortmund 9th and 10th of July 2022 1
  FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
  13, Place Albert 1er, B – 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, Internet : http://www.fci.be
  Minutes of the meeting of the FCI Herding Commission in Dortmund
  9th and 10th of July 2022
  Attending
  Luigi Cavalchini, Italy (Vice President)
  Sandra von Erlach, Switzerland (Secretary)
  Gabor Keve, Hungary
  Andre Roller, Germany
  Ann Awes, Sweden
  Daniela Rajova, Check Republic
  Johann Kurzbauer, Austria
  Henry Cornier, France (substitute for Jean-Paul Kerihuel)
  Juoni Kautto, Finland (substitute for Mia Laamanen
  Magali Veneau, France (translater for Henry Cornier)
  Laura Vassallo (translater for Luigi Cavalchini)
  Absent
  Lia Helmers, Holland, (President) due to Covid
  Inna Baranova, Russia due to restrictions on travelling from Russia
  Maryna Nemchenko Ukraine
  Agenda
  1. Opening and welcoming
  At 9.20 a.m. the meeting of Luigi Cavalchini Vice-President was opened, as Lia Helmers our
  President could not be present due to an Covid infection. He warmly welcomed everyone
  and was happy to welcome everyone after such a long time where you could only
  communicate online. In particular, he welcomed the new Commissioners, whom we only
  knew personally through the online meeting. Afterwards I read the welcome letter I had
  received from Lia Helmers.
  2. Attendance List
  Everyone introduced themselves briefly
  3. Approval of the Agenda
  Minutes of the meeting of the FCI Herding Commission in Dortmund 9th and 10th of July 2022 2
  The agenda was changed because of the elections, as Johann Kurzbauer from Austria could
  not attend the meeting until Sunday.
  It has been amended as follows…
  4. President’s and secretary’s speech
  Since our President was not present and I, as secretary, had nothing to say, we came to the
  next point.
  5. Herding situation in the various countries
  At the online Meeting in November 2021 the Herding situation in the various countries had
  been discussed. Since that event the period is not finished, so the Herding situation of 2022
  will be discussed at the next meeting in 2023 in Sweden. Because of that, we skipped this
  point.
  6. Rules for GNAT and GWT (Guarding Dogs)
  Several proposals were made by the various Commissioners and uniform solutions were
  found through the very good cooperation.
  The regulations have been revised and will be forwarded to the FCI
  7. Revision General Conditions
  The regulations have been revised and will be forwarded to the FCI
  8. Revision Herding rules traditional style
  The regulations have been revised and will be forwarded to the FCI.
  As addition the Regulation of FCI NHAT, CIB and CITR rules have been revised and will be
  forwarded to the FCI
  9. Election of President and Vice-President
  Our President Lia Helmers and Luigi Cavalchini Vice President would like to step down as they
  would like to hand over to our youngsters. As our youngsters have not been on the
  committee for very long, so Lia and Luigi offered to be of assistance to the new President and
  Vice President, for that offer we are very thankful.
  Jouni Kautto (Finland) proposes not to vote in writing. However, Gabor Keve (Hungary) &
  Luigi Cavalchini (Italy), would prefer to vote in writing for various reasons. The whole
  Commission agrees with this. Blue slips of paper will be distributed.
  Proposed by Luigi Cavalchini for the election of the president is Gabor Keve (Hungary). He is
  briefly introduced by Luigi.
  Gabor Keve is elected President by 8 votes with 1 abstention
  Minutes of the meeting of the FCI Herding Commission in Dortmund 9th and 10th of July 2022 3
  Proposed by our secretary for the election of the Vice President is Andre Roller (Germany).
  He is briefly introduced by the secretary.
  Orange slips of paper will be distributed for the vote.
  Andre Roller is also elected Vice-President with 8 votes and 1abstention.
  Sandra von Erlach confirmed that she will remain secretary until Sweden 2023
  10. European Championship HEC Traditional Style
  The 1st HEC will take place in Hortobagy Hungary from the 22nd – 24th September 2023
  Gabor Keve (Hungary) asks the countries to ask their starters to prepare themselves. Two
  dogs per country plus a reserve are allowed to be entered, but only two dogs are allowed to
  participate. Expected are 7 to 8 countries participating. The national qualifications must be
  closed by the 30th of June 2023.
  11. Next Meeting of the FCI Herding Dogs Commission 2023
  The next Herding Dogs Commission meeting is expected to take place in Sweden on 1st July
  2023.
  12. Various
  Johann Kurzbauer (Austria) suggests that the Kelpie should no longer run in the TS but with
  the Border Collies in the CS. We will discuss this topic in Sweden next year so that we can
  change it and it can be introduced in 2024.
  Andre Roller reminded everybody that all the demo films of the Herding Commission on the
  FCI Website must be taken down instantly! It was fully agreed.
  A judge’s seminar is to be organized next year (2023) in May at Szaporca in Hungary. Gabor
  Keve will provide further details as soon as possible.
  At the end of the meeting, the President and all members would like to thank Andre Roller
  for the hospitality of the VDH and the good organization. The vice president wishes everyone
  a good journey home.
  Meeting closed on Sunday at 1.30 p.m.
  Minutes of the meeting of the FCI Herding Commission in Dortmund 9th and 10th of July 2022 4
  The vice President
  Luigi Cavalchini
  The Secretary
  Sandra von Erlach

 3. meoesztsb-admin Szerző

  /Nyers fordításban az angol szöveg/
  Minutes of the meeting of the FCI Herding Commission in Dortmund 9th and 10th of July 2022 1
  FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
  13, Place Albert 1er, B – 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, Internet :
  Jegyzőkönyv az FCI Terelőbizottság dortmundi üléséről
  2022. július 9-én és 10-én
  Részt vettek
  Luigi Cavalchini, Olaszország (alelnök)
  Sandra von Erlach, Svájc (titkár)
  Gábor Keve, Magyarország
  Andre Roller, Németország
  Ann Awes, Svédország
  Daniela Rajova, Cseh Köztársaság
  Johann Kurzbauer, Ausztria
  Henry Cornier, Franciaország (Jean-Paul Kerihuel helyettesítője)
  Juoni Kautto, Finnország (Mia Laamanen helyettesítője
  Magali Veneau, Franciaország (Henry Cornier fordítója)
  Laura Vassallo (Luigi Cavalchini fordítója)
  Nem jelent meg
  Lia Helmers, Holland, (elnök) a Covid miatt
  Inna Baranova, Oroszország az Oroszországból történő utazás korlátozása miatt
  Maryna Nyemcsenko Ukrajna
  Napirend
  1. Megnyitás és üdvözlés
  Lia Helmers elnök Covid fertőzés miatt nem jelent meg. Luigi Cavalchini alelnök 9.20-kor megnyitotta a találkozót. Mindenkit szeretettel üdvözölt és örömmel fogadott. Hosszú időn át online formában történt a kommunikáció. Különösen üdvözölte az új biztosokat, akikkel idáig csak az online találkozón keresztül találkozott. Végezetül a Lia Helmerstől kapott üdvözlő levelet, olvasta fel az alelnök úr.
  2. Jelenléti lista
  Mindenki röviden bemutatkozott
  3. A napirend elfogadása
  Az osztrák Johann Kurzbauer vasárnapig nem vesz részt az ülésen. A napirend a választás miatt módosult.
  A módosítási pontok
  4. Elnöki és titkári beszéd

  Mivel elnökünk nem volt jelen, tovább lépés történt a következő ponthoz.
  5. Terelés helyzete a különböző országokban
  A 2021. novemberi online találkozón a terelés helyzete a különböző országokban megvitatásra került. Az esemény óta az időszak nem zárult le. A 2022-es terelés helyzetet a következő találkozón, 2023-ban Svédországban vitatjuk meg, emiatt most ezt kihagytuk.
  6. A GNAT és a GWT (őrzőkutyák) szabályai
  A különböző biztosok több javaslatot tettek, és egységes megoldások születtek a nagyon jó együttműködés révén. A szabályzatot felülvizsgálták és azonnal továbbítják az FCI-nek.
  7. Általános feltételek felülvizsgálata
  A szabályzatot felülvizsgálták és továbbítják az FCI felé
  8. Revízió A terelés szabályai a hagyományos stílusban
  A szabályzatot felülvizsgálták és továbbítják az FCI-nek.
  Ennek kiegészítéseként az FCI NHAT, CIB és CITR szabályzatát felülvizsgálták és az is továbbítva lesz
  az FCI-nek elfogadásra.
  9. Elnök és alelnök megválasztása
  Elnökünk, Lia Helmers és Luigi Cavalchini alelnökünk lemond, szeretné átadni fiataljainknak. Mivel fiataljaink nagyon sokáig, nem voltak a bizottságban ezért Lia és Luigi felajánlották, hogy segítenek az új elnöknek, amelyért hálás köszönet.
  Jouni Kautto (Finnország) azt javasolja, hogy ne szavazzanak írásban. Keve Gábor (Magyarország) és Luigi Cavalchini (Olaszország) különböző okok miatt szívesebben szavazna írásban. Az egész Bizottság egyetért ezzel. Kék papírszeleteket osztanak ki.
  Luigi Cavalchini az elnökválasztásra Keve Gábort (Magyarország) javasolta. Keve Gábort a Bizottságnak Luigi mutatta be.
  Keve Gábort 8 szavazattal, 1 tartózkodás mellett választják elnökké.
  Titkárunk az alelnökválasztásra Andre Rollert (Németország) javasolta. Röviden bemutatta a titkár.
  A szavazáshoz narancssárga cédulákat osztanak ki.
  Andre Rollert szintén alelnöknek választják 8 szavazattal és 1 tartózkodással.
  Sandra von Erlach megerősítette, hogy 2023-ig Svédország titkára marad
  10. Európa-bajnokság HEC Traditional Style
  Az I. HEC 2023. szeptember 22-24. között kerül megrendezésre a Hortobágyon.
  Keve Gábor (Magyarország) arra kéri az országokat, hogy kérjék fel indulóikat, hogy készüljenek fel. Országonként két kutyát és egy tartalékot lehet vinni, de csak két kutyát engednek részt venni. Várhatóan 7-8 ország vesz részt. A nemzeti képesítéseknek meg kell lenniük. 2023. június 30-ig lehet jelentkezni, nevezni, ekkor lezárul a nevezés lehetősége.
  11. Az FCI Terelőkutyák Bizottságának következő ülése 2023
  A terelőkutyák bizottságának következő ülésére várhatóan 2023 július 1-jén kerül sor Svédországban

  12. Különféle javaslatok.
  Johann Kurzbauer (Ausztria) azt javasolja, hogy a Kelpie már ne a TS-ben futhasson, hanem a border collie-k a CS-ben. Jövőre megvitatjuk ezt a témát Svédországban, hogy az esetleges változtatás 2024-ben kerülhet bevezetésre.
  Andre Roller mindenkit emlékeztetett arra, hogy a Terelőbizottság összes demófilmje kerüljön le az FCI honlapról. Teljes volt az egyetértés.
  Jövőre (2023) májusban bírói szeminárium rendezésre kerülhet sor Magyarországon, Szaporcán. Keve Gábor a lehető leghamarabb ad további részleteket.
  Az ülés végén az elnök és minden tag köszönetet mond Andre Rollernek a VDH vendégszeretetéért és a jó szervezésért. Az alelnök mindenkinek jó utat kívánt haza.
  Az ülés vasárnap 13.30-kor zárul.
  Az FCI Terelőbizottságának dortmundi ülésének jegyzőkönyve 2022. július 9. és 10. 4
  Az alelnök
  Luigi Cavalchini
  A titkár
  Sandra von Erlach

 4. Visszajelzés: letairis and tadalafil

 5. Visszajelzés: who can write my essay for me

 6. Visszajelzés: essay conclusion help

 7. Visszajelzés: academic essay writing help

 8. Visszajelzés: help me write my college essay

 9. Visszajelzés: someone write my essay for me

 10. Visszajelzés: essay revision help online

 11. Visszajelzés: help with writing essays at university

 12. Visszajelzés: college essay writers

 13. Visszajelzés: essays writing services

 14. Visszajelzés: essay on the help

 15. Visszajelzés: buy cheap essay online

 16. Visszajelzés: romeo and juliet essay help

 17. Visszajelzés: can t write my essay

 18. Visszajelzés: help essay

 19. Visszajelzés: college essay ideas help

 20. Visszajelzés: buy phentermine online pharmacy

 21. Visszajelzés: trusted online pharmacy tramadol

 22. Visszajelzés: online pharmacy no prescription ambien

 23. Visszajelzés: order cialis online pharmacy

 24. Visszajelzés: buy viagra online pharmacy

 25. Visszajelzés: cialis tadalafil discount

 26. Visszajelzés: sildenafil canada buy

 27. Visszajelzés: maxim peptide tadalafil review

 28. Visszajelzés: super strength cialis

 29. Visszajelzés: viagra cream

 30. Visszajelzés: purchase viagra online from canada

 31. Visszajelzés: sildenafil 100mg mexico

 32. Visszajelzés: buy cialis cheapest

 33. Visszajelzés: buy viagra cheap online

 34. Visszajelzés: mint pharmaceuticals tadalafil reviews

 35. Visszajelzés: how to get viagra prescription online

 36. Visszajelzés: cialis none prescription

 37. Visszajelzés: buy cheapest cialis

 38. Visszajelzés: pharmacy prescription

 39. Visszajelzés: codeine phosphate online pharmacy

 40. Visszajelzés: can i buy viagra over the counter australia

 41. Visszajelzés: cialis how does it work

 42. Visszajelzés: best price for generic viagra

 43. Visszajelzés: does tadalafil work

 44. Visszajelzés: cialis 5mg how long does it take to work

 45. Visszajelzés: online pharmacies in usa

 46. Visszajelzés: can i buy viagra online from canada

 47. Visszajelzés: viagra online purchase in india

 48. Visszajelzés: viagra rx coupon

 49. Visszajelzés: sildenafil tablet in india

 50. Visszajelzés: viagra medicine online

 51. Visszajelzés: over the counter viagra india

 52. Visszajelzés: tadalafil (exilar-sava healthcare) [generic version of cialis] (rx) lowest price

 53. Visszajelzés: cialis online/canada

 54. Visszajelzés: too much tadalafil

 55. Visszajelzés: cialis no persription

 56. Visszajelzés: trimethoprim sulfamethoxazole bearded dragon

 57. Visszajelzés: neurontin taxol

 58. Visszajelzés: metronidazole ratings

 59. Visszajelzés: tamoxifen hpv

 60. Visszajelzés: does lyrica have withdrawal symptoms

 61. Visszajelzés: valacyclovir labyrinthitis

 62. Visszajelzés: glucophage gluten

 63. Visszajelzés: lisinopril dissolution

 64. Visszajelzés: furosemide ndc

 65. Visszajelzés: step 9 trial semaglutide

 66. Visszajelzés: do rybelsus side effects go away

 67. Visszajelzés: ozempic and rybelsus together

 68. Visszajelzés: tadalafil versus cialis

 69. Visszajelzés: does escitalopram show up in a drug test

 70. Visszajelzés: zoloft meme

 71. Visszajelzés: metronidazole keratosis

 72. Visszajelzés: is keflex a very strong antibiotic?

 73. Visszajelzés: cephalexin for h pylori

 74. Visszajelzés: what is the name brand for duloxetine

 75. Visszajelzés: lexapro and wellbutrin together

 76. Visszajelzés: sildenafil tablets uk

 77. Visszajelzés: gabapentin insufflation

 78. Visszajelzés: how long do brain zaps last after stopping cymbalta

 79. Visszajelzés: also known as prozac®.

 80. Visszajelzés: cephalexin dosage pediatric

 81. Visszajelzés: ciprofloxacin for uti dosage

 82. Visszajelzés: can i drink alcohol 24 hours after taking bactrim

 83. Visszajelzés: bactrim dose for cellulitis

Vélemény, hozzászólás?